Clubondersteuning

Clubondersteuning vanuit het sportakkoord
Vanuit het sportakkoord zijn al enkele jaren ondersteunende services beschikbaar voor sportverenigingen. Beverwijkse sportverenigingen hebben hier al gebruik van gemaakt, bijv. gericht op duurzaamheid, trainingen voor trainers en bestuursondersteuning.

In december 2022 is het Nationaal Sportakkoord geupdatet. Hierin hebben 4 landelijke partijen, te weten Rijk, gemeenten, NOC*NSF en Platform Ondernemende Sportaanbieders, de doelstellingen op gebied van sport en bewegen vastgelegd.

Ondersteunende services vanuit de sportbonden en NOC*NSF blijven ook binnen het nieuwe sportakkoord beschikbaar voor verenigingen. De aanvraagprocedure hiervoor is vereenvoudigd. Aanvraag en informatie is in Beverwijk ondergebracht bij Sportaccommodaties Beverwijk en Beverwijk Fit & Actief.

Interesse en benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Sportaccommodaties Beverwijk
Van Loenenlaan 1
1945 TB Beverwijk
E info@sportbeverwijk.nl
T 0251-234447