Nieuws

2-3-2023
Uitbreiding werkzaamheden in Heemskerk

De werkzaamheden van onze organisatie in Heemskerk zijn uitgebreid. Per 1 maart heeft de gemeente Heemskerk onze organisatie de opdracht verstrekt voor de schoonmaak van de gymzalen Bachstraat, Marnestraat en Visserstraat.

In de lopende voorjaarsvakantie zijn onze collega’s gestart met grote schoonmaken in de 3 locaties, zodat de scholen en sportaanbieders na de vakantie in frisse gymzalen kunnen sporten en bewegen.

Later dit jaar worden de gymzalen Duitslandlaan en Stijkelstraat aan de opdracht toegevoegd.

28-2-2023
Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder ook sportverenigingen en stichtingen) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Lees verder op rvo.nl.

14-2-2023
Duurzaam en betaalbaar sporten in Beverwijk

Waar zou jij extra zonnepanelen plaatsen in Beverwijk, als je het voor het zeggen had? Goede kans dat je al snel aan de sporthaldaken denkt. Al die meters dak lijken ervoor gemaakt. Gelukkig denkt Bas de Wit, sinds januari 2022 directeur Stichting Sportaccommodaties Beverwijk, er net zo over. Hij heeft tal van plannen om energie te besparen. Omdat hij het belangrijk vindt voor de samenleving en de wereld. Maar ook omdat het keiharde noodzaak is. “We moeten onze energiekosten omlaag brengen om sport betaalbaar te houden.”

Lees verder op beverwijk.nl.

15-12-2022
Binnensportaccommodaties Beverwijk zichtbaarder rookvrij

De binnensportaccommodaties in Beverwijk, in beheer van Stichting Sportaccommodaties Beverwijk, zijn zichtbaarder rookvrij. Ondersteund vanuit het Beverwijkse Leefstijlakkoord heeft de buitendienst van de gemeente Beverwijk stoeptegels ‘Rookvrije Generatie’ geplaatst voor de deuren van de binnensportaccommodaties, binnenkort volgen de borden aan de muur.

Sportaccommodaties Beverwijk is hiermee formeel partner geworden van het Leefstijlakkoord. Directeur Bas de Wit: ‘Uiteraard waren onze locaties al rookvrij. Vanaf heden geven wij er extra zichtbaarheid aan. Sport en roken gaat niet samen. Wij willen dat iedereen en met name kinderen met plezier kunnen sporten in onze accommodaties en daarbij niet worden blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van meeroken of in de verleiding komen te starten met roken.’

Het Beverwijkse Leefstijlakkoord, een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord, richt zich op een gezonde en actieve omgeving voor alle Beverwijkers. Sport en bewegen is daar een belangrijk onderdeel van. Bas de Wit treedt namens Sportaccommodaties Beverwijk toe tot het kernteam van het leefstijlakkoord om hiermee de sportaccommodaties te positioneren binnen doelstellingen en plannen van het akkoord en verbinding te leggen met ontwikkelingen bij sportverenigingen en andere sportaanbieders. Meer weten over het leefstijlakkoord of meedoen? Ga dan snel naar beverwijkfitenactief.nl of neem contact op via info@beverwijkfitenactief.nl.

13-12-2022
Vijf steunmaatregelen voor sportclubs bij (te) hoge energielasten

Samen met partners uit de sportsector heeft NOC*NSF de afgelopen maanden herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de problemen die sportclubs hebben als gevolg van de stijgende energielasten. Inmiddels heeft het kabinet een aantal steunmaatregelen aangekondigd. De uitwerking van enkele van deze maatregelen laat nog op zich wachten. Duidelijk is wel dat voor gemeenten een belangrijke rol is weggelegd om sportclubs op de korte termijn overeind te houden. Dit komt mede door een extra toevoeging aan het gemeentefonds dat gemeenten vrij kunnen besteden. Het advies aan sportclubs is dus om bij (voorziene) problemen snel met de gemeente in overleg te gaan.

Lees hier verder.

30-05-2022
Jubileumboek Sporthal Beverwijk 50

Ons jubileumboek, Sporthal Beverwijk 50, geeft een terugblik op het ontstaan van de sporthal, alle activiteiten en evenementen die in 50 jaar plaats vonden en meer. Het boek is te koop voor € 10,- bij:
– Greg’s Gym
– Intersport Veldhuis
– The Read Shop
– Boekhandel Stumpel Heemskerk
– Sportcafe de Walvis
– Sportaccommodaties Beverwijk