Nieuws

15-12-2022
Binnensportaccommodaties Beverwijk zichtbaarder rookvrij

De binnensportaccommodaties in Beverwijk, in beheer van Stichting Sportaccommodaties Beverwijk, zijn zichtbaarder rookvrij. Ondersteund vanuit het Beverwijkse Leefstijlakkoord heeft de buitendienst van de gemeente Beverwijk stoeptegels ‘Rookvrije Generatie’ geplaatst voor de deuren van de binnensportaccommodaties, binnenkort volgen de borden aan de muur.

Sportaccommodaties Beverwijk is hiermee formeel partner geworden van het Leefstijlakkoord. Directeur Bas de Wit: ‘Uiteraard waren onze locaties al rookvrij. Vanaf heden geven wij er extra zichtbaarheid aan. Sport en roken gaat niet samen. Wij willen dat iedereen en met name kinderen met plezier kunnen sporten in onze accommodaties en daarbij niet worden blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van meeroken of in de verleiding komen te starten met roken.’

Het Beverwijkse Leefstijlakkoord, een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord, richt zich op een gezonde en actieve omgeving voor alle Beverwijkers. Sport en bewegen is daar een belangrijk onderdeel van. Bas de Wit treedt namens Sportaccommodaties Beverwijk toe tot het kernteam van het leefstijlakkoord om hiermee de sportaccommodaties te positioneren binnen doelstellingen en plannen van het akkoord en verbinding te leggen met ontwikkelingen bij sportverenigingen en andere sportaanbieders. Meer weten over het leefstijlakkoord of meedoen? Ga dan snel naar beverwijkfitenactief.nl of neem contact op via info@beverwijkfitenactief.nl.

13-12-2022
Vijf steunmaatregelen voor sportclubs bij (te) hoge energielasten

Samen met partners uit de sportsector heeft NOC*NSF de afgelopen maanden herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de problemen die sportclubs hebben als gevolg van de stijgende energielasten. Inmiddels heeft het kabinet een aantal steunmaatregelen aangekondigd. De uitwerking van enkele van deze maatregelen laat nog op zich wachten. Duidelijk is wel dat voor gemeenten een belangrijke rol is weggelegd om sportclubs op de korte termijn overeind te houden. Dit komt mede door een extra toevoeging aan het gemeentefonds dat gemeenten vrij kunnen besteden. Het advies aan sportclubs is dus om bij (voorziene) problemen snel met de gemeente in overleg te gaan.

Lees hier verder.

30-05-2022
Jubileumboek Sporthal Beverwijk 50

Ons jubileumboek, Sporthal Beverwijk 50, geeft een terugblik op het ontstaan van de sporthal, alle activiteiten en evenementen die in 50 jaar plaats vonden en meer. Het boek is te koop voor € 10,- bij:
– Greg’s Gym
– Intersport Veldhuis
– The Read Shop
– Boekhandel Stumpel Heemskerk
– Sportcafe de Walvis
– Sportaccommodaties Beverwijk