Organisatie

Stichting Sportaccommodaties Beverwijk is opgericht in 1970 onder de naam van Stichting Sporthal Beverwijk. In de loop der jaren heeft de stichting het beheer van binnen- en buitensportaccommodaties in Beverwijk en Heemskerk op zich genomen. Momenteel verzorgen bij het beheer, onderhoud en exploitatie van 4 sporthallen, 9 gymzalen en 4 sportparken.
Alle accommodaties worden 7 dagen in de week gebruikt. Ons team van 12 collega’s zorgt dat alle gebruikers dagelijks gebruik kunnen maken van schone en veilige accommodaties. De stichting kent een bestuur van 5 personen.

Doelstelling Stichting Sportaccommodaties Beverwijk:
het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en de sport door het stichten, in stand houden en exploiteren van sportaccommodaties in de gemeente Beverwijk en Heemskerk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wil je meer weten wat wij voor jou en/of jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op:

Merkpartner IJmond Noord
   

Erkend leerbedrijf

Sportaccommodaties Beverwijk
Van Loenenlaan 1
1945 TB Beverwijk
E info@sportbeverwijk.nl
T 0251-234447