Organisatie

Stichting Sportaccommodaties Beverwijk

De Stichting Sportaccommodaties Beverwijk is opgericht in 1970 onder de naam van Stichting Sporthal Beverwijk.
Naast de sporthal Beverwijk kreeg de stichting in 1981 het beheer over de naastgelegen sporthal Kinheim.
Beide sporthallen zijn eigendom van de stichting
In 1996 werd de exploitatie van de gemeentelijke gymnastieklokalen overgedragen aan onze stichting.
In 2004 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. De naam Stichting Sporthal Beverwijk werd gewijzigd in Stichting Sportaccommodaties Beverwijk.
In 2008 kreeg de stichting het beheer van de buitensportaccommodaties in Beverwijk.
Eveneens in 2008 kreeg onze stichting het beheer over de nieuwe sporthal Waterwijk in de Broekpolder.
In het jaar 2010 tenslotte kreeg de stichting het beheer over het avondgebruik in de SportBox van het Kennemer College in Heemskerk.

Doelstellingen

De stichting Sportaccommodaties Beverwijk heeft als doelstelling:
Het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en de sport door het stichten, in stand houden en exploiteren van sportaccommodaties in de gemeente Beverwijk.
In het kort: het gelegenheid geven tot sportbeoefening in de gemeente Beverwijk.

Organisatie

De stichting heeft een bestuur bestaande uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Het bestuur dient representatief te zijn samengesteld in relatie tot het plaatselijk verenigingsleven.

In dienst van de stichting zijn aangesteld een directeur, huismeesters voor de binnensportaccommodaties en terreinmeesters voor de buitensportaccommodaties. Daarnaast heeft de stichting een zelfstandig kantoor, gevestigd in de sporthal Beverwijk (de Walvis) aan de van Loenenlaan 1 in Beverwijk. Op het kantoor zijn medewerksters in dienst, die zorgen voor de planning en de boekhouding.
Tot slot zijn ook een aantal oproepkrachten in dienst voor het opbouwen en opruimen bij (sport-) evenementen.